energieneutraal
energieneutraal
energieneutraal
energieneutraal

Energieneutraal Wellantcollege voorloper in Nederland
Eerste school met energielabel A++++

Het nieuwe Wellantcollege in Utrecht is de eerste echt duurzame school in Nederland. Het energielabel A++++ dat is afgegeven, is het bewijs van deze duurzaamheid.  Dit energielabel  is op dit moment het hoogst haalbare label. De school voldoet daarnaast volledig aan de Frisse Scholen klasse B normering, heeft zo laag mogelijke onderhouds- en exploitatiekosten en kan met een EPC=0 ook nog eens bestempeld worden als energieneutraal gebouw. Het Wellantcollege is daarmee de eerste school die volledig energieneutraal is ingericht.

Als grootste groene onderwijsorganisatie van de Randstad leert het Wellantcollege vmbo-leerlingen en mbo-studenten duurzaam denken en doen. Zij realiseren opleidingen waarmee studenten een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Het groene karakter van de school vraagt om een gebouw dat aansluit bij deze ambities.

In opdracht van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen BV heeft de Klaver Giant Groep onder UAV-GC contractvorming bijgedragen aan de nieuwbouw van het Wellantcollege. Deze geïntegreerde contractvorming betekent dat wij als bouwende partijen samen volledig verantwoordelijk zijn voor de realisatie én het ontwerp o.b.v. het programma van eisen. Een van de belangrijkste eisen uit het PvE heeft invloed op nagenoeg het hele ontwerp, namelijk een EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) van 0! Wat inhoudt dat Wellantcollege ambieert om een energieneutraal gebouw neer te zetten. Energieneutraal betekent in dit geval dat het gebouw jaarlijks net zoveel duurzame energie opwerkt als dat er gebruikt wordt voor de installaties. Naast de bouwkundige  invulling spelen installaties daar dus een hele grote rol in. Een mooie uitdaging die wij als team met De Groot Vroomshoop Bouwsystemen samen zijn aangegaan!

Om tot deze prestatie te komen is het toepassen van duurzame energietechnieken van groot belang. Zo zijn er o.a. zonnecollectoren toegepast voor de warmwatervoorziening en vindt het grootste deel van de koeling en verwarming plaats middels een warmte-koude opslag (wko) systeem. Tevens is er energiezuinige verlichting toegepast. Leerlingen hebben conform de normering Frisse Scholen klasse B een bepaald lichtniveau nodig om nog beter te kunnen leren. De verlichting wordt door middel van een daglichtschakeling gestuurd. Dit zorgt voor een grote besparing, omdat de verlichting zo nooit onnodig zal branden. Ditzelfde geldt voor de mechanische ventilatie. Vanwege volledig automatische CO2 regeling wordt er namelijk altijd genoeg, maar vooral nooit onnodig geventileerd.

Wij hebben tijdens het ontwerp niet alleen gekeken naar wat er op papier energiezuinig is, maar ook naar wat er in de praktijk daadwerkelijk het meeste oplevert

Al het energiegebruik ten gevolge van de installaties vraagt om een compensatie middels duurzame opwekking. Een groot deel van het dakoppervlak is daarom voorzien van zonnepanelen.

“Wij hebben tijdens het ontwerp niet alleen gekeken naar wat er op papier energiezuinig is, maar ook naar wat er in de praktijk daadwerkelijk het meeste oplevert,” aldus Max van Schagen, projectengineer tijdens dit project. “Zo hebben wij niet alleen bij de kleedkamers, maar ook bij de leskeuken een  zonneboiler geplaatst, omdat uit overleg met Wellant blijkt dat warm water hier in werkelijkheid het meest gebruikt wordt. Een ander voorbeeld hiervan is de positionering van de PV-panelen. In theorie kunnen deze panelen het best onder 45 graden in zuidelijke richting geplaatst worden. Echter past een ruggelingse opstelling van de PV-panelen onder een veel kleinere tilthoek in de praktijk veel beter bij de gebruikstijden van deze school. Ook ’s ochtends wordt namelijk al veel energie gebruikt, door deze opstelling is het ook mogelijk om dit verbruik ook ’s ochtends duurzaam op te wekken.”

Dat het ontwerp en de realisatie van het gebouw een voorbeeldproject is, blijkt wel uit het aantal scholen met dezelfde duurzame ambities die Wellantcollege benaderen om de school te bezichtigen. Ook andere scholen kunnen zo met eigen ogen zien welke duurzame oplossingen er zijn toegepast en zich voorbereiden op een toekomstbestendige invulling van hun eigen gebouw. De Klaver Giant Groep is er in ieder geval klaar voor om dit te realiseren!

Werkzaamheden Klaver Klimaattechniek in het kort:
– sanitaire installatie
– waterinstallatie
– gasinstallatie
– verwarmingsinstallatie
– ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
– koelinstallatie
– regeltechnische installatie