Logo basisschool het Baken

ProjectStichting Tabijn
Schoolgebouw Het Baken te Sint Pancras

Opdrachtgever
Stichting Tabijn

Oplevering
Augustus 2015

Bruto vloeroppervlakte
1.400m²

Projectomschrijving

Het Baken is een Christelijke basisschool met een open karakter. Zij onderwijzen en begeleiden kinderen tot een volwaardig lid van de maatschappij. Om hierin goed in te kunnen voorzien is in de zomervakantie de school verbouwd en uitgebreid.

De lokalen zijn voorzien van CO2 gestuurde ventilatie. Hiervoor zijn in de bestaande gebouwen drie luchtbehandelingssystemen met WTW geïnstalleerd. Welke allen voorzien zijn van eigen warmtepomp t.b.v. verwarmen en kolen van de lucht.

Daarnaast zijn in diverse ruimtes de verwarmingsinstallatie aangepast aan de nieuwe bouwkundige situatie.

Voor de regeling van de installaties in een Priva Blue ID regelinstallatie aangebracht. Hierop zijn de bestaande- en nieuw aangebrachte installaties aangesloten en op afstand te beheren.

Klaver Klimaattechniek heeft opdracht gekregen voor de technische installaties.

  • Verwarmingsinstallatie
  • Ventilatie installatie
  • Regeltechnische Installatie