Project
Het plaatsen van een ventilatie/recirculatiekast bij Cargill Multiseeds te Amsterdam.

Opdrachtgever
Cargill Multiseed Amsterdam

Start werkzaamheden
April 2015

Oplevering
Eind mei 2015

Bruto vloeroppervlakte
144 m2

Projectomschrijving
Op het terrein van Cargill bevindt zich een MCC ruimte. Deze ruimte is deels in en deels naast het ‘prepping gebouw’ gesitueerd. In deze ruimte zijn drie single split airco’s aangebracht. Deze units hebben tot nu toe de ruimte voldoende kunnen koelen. Nu er echter drie extra elektrische kasten zijn bijgeplaatst zijn er twijfels of deze airco’s voldoende capaciteit hebben bij een stijgende buitentemperatuur. Aan Tebodin is gevraagd een systeem te definiëren om de koeling te verbeteren voor de komende warme periode en rekening houdend met toekomstige invulling van de MCC ruimte.

Klaver Klimaattechniek heeft opdracht gekregen voor de technische installaties.

Klaver Klimaattechniek:
– Plaatsen recirculatiekast
– Aanvullend kanaalwerk kruipruimte
– Ventilatie installatie
– Regelinstallatie